Om Västerås Flyttningsbyrå AB

Västerås Flyttningsbyrå är ett professionellt flyttföretag som skräddarsyr flytt- och transporttjänster till bland annat bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner.

DKTransport_Karta

Miljöpolicy

Västerås Flyttningsbyrå engagemang inom miljöområdet är ett prioriterat område inom vår verksamhet. Vi följer lagar och riktlinjer. Genom satta mål och handlingsplaner är vår ambition att vara ett föredöme för samtliga intressenter.

Detta gör vi genom att:

  • Utveckla flyttmaterial samt metoder med lägre miljöpåverkan som mål
  • Följa de miljölagar samt riktlinjer som ställs på vår verksamhet
  • Kontinuerligt utbilda alla medarbetare i miljöfrågor
  • Systematiskt följa upp och förbättra verksamhetens miljömål genom vårt miljöledningssystem
  • Se alla miljöförbättrande åtgärder i verksamheten som långsiktiga investeringar
  • Se till att våra samarbetspartners verkar för likvärdig miljöomsorg tillämpas inom deras verksamhet